20th place in Ring Details

Wedding Photographer Fan Yuanyuan of Zhejiang, China
Zhejiang, China

Fan Yuanyuan

View Profile

Wedding photographer Fan Yuanyuan, was awarded 20th place in the Ring Details category for the WPJA's 2013 Q1 Contest.

Judges

  The best and top wedding photographs from this category

  Wedding Photographer Gerhard Nel of Zuid Holland, Netherlands
  Wedding Photographer Luciana Alexandre of Bahia, Brazil
  Wedding Photographer Achmad Baihaki of Bali, Indonesia
  Wedding Photographer Maize Yu of Zhejiang, China
  Wedding Photographer Enrico Radloff of , Germany
  Wedding Photographer Jiri Sipek of , Czech Republic
  Alison Yin Photography documentary wedding photographers in Oakland
  Wedding Photographer Nathan Wong of Bangkok, Thailand
  Wedding Photographer Emin Kuliyev of New York, United States
  Wedding Photographer Pam Lauhachai of Bangkok, Thailand
  Wedding Photographer Cindy Brown of Georgia, United States
  Wedding Photographer Shaun Tay of , Singapore
  Wedding Photographer John Mazlish of New York, United States
  Wedding Photographer Minifeel Lu of , Taiwan
  Wedding Photographer Minifeel Lu of , Taiwan
  Wedding Photographer Paul C. Miller of , United States
  Wedding Photographer Justyna Ortyl of , Poland
  Wedding Photographer Emin Kuliyev of New York, United States